Kancelaria Notarialna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00


 

Verba volant, scripta manet–słowa ulatują, pismo pozostaje

Lex est quod notamus–to co piszemy, stanowi prawo

Ignorantia legis non excusat–nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem