Verba volant, scripta manent–słowa ulatują, pismo pozostaje

Lex est quod notamus–to co piszemy, stanowi prawo

Ignorantia legis non excusat–nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

plansza informacyjna PFR

plansza informacyjna PFR