Opłaty notarialne

W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI WSZYSTKICH OPŁAT ZA DANĄ CZYNNOŚĆ NOTARIALNĄ
PROSIMY O KONTAKT Z KANCELARIĄ.

Jednocześnie informujemy, iż za wykonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej Notariusz zobowiązany jest do pobrania należnych podatków (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i opłat sądowych, które przekazuje na konta właściwego Urzędu Skarbowego i Sądu.